209/4872/13

Numer uchwały: 
209/4872/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie uznania wniosków o dofinansowanie złożonych przez Gminę Boguchwała i Gminę Grodzisko Dolne złożonych w ramach działania 5.1 schemat B – System oświaty RPO WP na lata 2007 – 2013 za zgodne z Regulaminem konkursu w zakresie partnerstwa.
Numer posiedzenia: 
209
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:38:01
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/05/2013