209/4877/13

Numer uchwały: 
209/4877/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A – Projekty inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
209
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:38:51
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/05/2013