209/4888/13

Numer uchwały: 
209/4888/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
209
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:40:50
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/05/2013