209/4899/13

Numer uchwały: 
209/4899/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Rzeszowie oznaczonej jako działka nr 839/4.
Numer posiedzenia: 
209
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:44:03
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/05/2013