209/4909/13

Numer uchwały: 
209/4909/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013 w województwie podkarpackim.
Numer posiedzenia: 
209
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:46:25
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/05/2013