210/4924/13

Numer uchwały: 
210/4924/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia głównych założeń do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne – nabór 2013 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.
Numer posiedzenia: 
210
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:32:26
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/12/2013