210/4926/13

Numer uchwały: 
210/4926/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 127/2851/12 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
210
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:32:43
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/12/2013