210/4927/13

Numer uchwały: 
210/4927/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca uchwałę Nr 86/1926/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
210
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:32:55
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/12/2013