211/4955/13

Numer uchwały: 
211/4955/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie zmian projektu pn. Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice – ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły – ul. Strażacka w km 0+415,20.
Numer posiedzenia: 
211
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:45:39
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/19/2013