211/4959/13

Numer uchwały: 
211/4959/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
211
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:46:15
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/19/2013