211/4960/13

Numer uchwały: 
211/4960/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie uznania przedłożonych przez Wojewodę Podkarpackiego dokumentów zabezpieczających środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pn.: Elektroniczna Platforma Informacji o aktach sprawy – eAS wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Numer posiedzenia: 
211
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:46:26
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/19/2013