211/4961/13

Numer uchwały: 
211/4961/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego oraz na zmianę terminów realizacji projektu kluczowego nr RPPK.06.00.00-18-001/10 pn. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu”, realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
211
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:46:42
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/19/2013