211/4962/13

Numer uchwały: 
211/4962/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Numer posiedzenia: 
211
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:46:53
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/19/2013