211/4963/13

Numer uchwały: 
211/4963/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie rozwiązania umowy nr UDA-RPPK.02.01.00-18-035/10-00 z dnia 29 grudnia 2010 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPPK.02.01.00-18-035/10-01 z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz aneksem nr UDA-RPPK.02.01.00-18-035/10-02 z dnia 30 sierpnia 2012 r. o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa oraz rozbudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych: Iwierzyce - Zarzecze, Nockowa - Wiśniowa i Nockowa - Będzienica”.
Numer posiedzenia: 
211
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:47:03
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/19/2013