211/4964/13

Numer uchwały: 
211/4964/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie skierowania projektu zrealizowanego przez Gminę Krosno w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 do ponownej oceny merytorycznej.
Numer posiedzenia: 
211
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:47:13
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/19/2013