211/4968/13

Numer uchwały: 
211/4968/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Numer posiedzenia: 
211
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:47:51
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/19/2013