212/4996/13

Numer uchwały: 
212/4996/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.
Numer posiedzenia: 
212
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 12:02:13
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
pon., 02/25/2013