213/5012/13

Numer uchwały: 
213/5012/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/797/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.
Numer posiedzenia: 
213
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:02:27
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/26/2013