213/5014/13

Numer uchwały: 
213/5014/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poszerzenia zakresu rzeczowego, zwiększenia dofinansowania oraz przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
213
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:02:57
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/26/2013