213/5037/13

Numer uchwały: 
213/5037/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2013 r.
Numer posiedzenia: 
213
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:08:15
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 02/26/2013