215/5049/13

Numer uchwały: 
215/5049/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca uchwałę nr 163/3867/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Numer posiedzenia: 
215
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:21:40
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 03/05/2013