215/5059/13

Numer uchwały: 
215/5059/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektów uchwał w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
Numer posiedzenia: 
215
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:24:19
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 03/05/2013