216/5088/13

Numer uchwały: 
216/5088/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektów zgłoszonych na Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
216
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:48:19
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 03/12/2013