216/5094/13

Numer uchwały: 
216/5094/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
216
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:49:39
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 03/12/2013