218/5138/13

Numer uchwały: 
218/5138/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla projektów realizowanych ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 -2013.
Numer posiedzenia: 
218
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:56:17
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 03/19/2013