218/5142/13

Numer uchwały: 
218/5142/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
218
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:56:58
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 03/19/2013