218/5143/13

Numer uchwały: 
218/5143/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 209 / 4869 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wydłużenia terminów spełnienia warunków wejścia w życie umów/decyzji o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
218
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:57:16
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 03/19/2013