218/5146/13

Numer uchwały: 
218/5146/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 19/285/11 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
218
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:57:51
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 03/19/2013