218/5166/13

Numer uchwały: 
218/5166/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 133/3046/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr 209/4892/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Procedury Oceny Projektów Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na lata 2012 -2015 wraz z załącznikami, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie monitorowania realizacji projektów w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w ramach SPPW.
Numer posiedzenia: 
218
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:00:58
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 03/19/2013