220/5185/13

Numer uchwały: 
220/5185/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie zatwierdzenia Informacji rocznej w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2012.
Numer posiedzenia: 
220
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:23:55
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
śr., 03/27/2013