220/5186/13

Numer uchwały: 
220/5186/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 127/2851/12 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
220
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:24:15
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
śr., 03/27/2013