220/5188/13

Numer uchwały: 
220/5188/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej realizacji projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
220
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:24:55
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
śr., 03/27/2013