220/5199/13

Numer uchwały: 
220/5199/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczoną na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji.
Numer posiedzenia: 
220
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:30:13
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
śr., 03/27/2013