221/5233/13

Numer uchwały: 
221/5233/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
221
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:42:53
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 04/02/2013