221/5237/13

Numer uchwały: 
221/5237/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
221
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:43:29
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 04/02/2013