221/5256/13

Numer uchwały: 
221/5256/13
Nazwa uchwały: 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
221
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:46:20
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 04/02/2013