222/5272/13

Numer uchwały: 
222/5272/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
Numer posiedzenia: 
222
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:57:50
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 04/09/2013