222/5278/13

Numer uchwały: 
222/5278/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie określenia wzoru umowy partnerskiej oraz udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu Województwa Podkarpackiego umów partnerskich z samorządami gminnymi.
Numer posiedzenia: 
222
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:58:41
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 04/09/2013