222/5283/13

Numer uchwały: 
222/5283/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie zatwierdzenia i przekazania do opiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyłączenia gruntów z obwodów łowieckich nr 160 pk i 178 pk.
Numer posiedzenia: 
222
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:59:30
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 04/09/2013