222/5284/13

Numer uchwały: 
222/5284/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
222
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:59:41
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 04/09/2013