222/5295/13

Numer uchwały: 
222/5295/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/561/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2013.
Numer posiedzenia: 
222
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:01:23
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 04/09/2013