222/5298/13

Numer uchwały: 
222/5298/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.
Numer posiedzenia: 
222
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:01:55
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 04/09/2013