222/5303/13

Numer uchwały: 
222/5303/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zasad i kryteriów tworzenia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego” dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Numer posiedzenia: 
222
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:03:00
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 04/09/2013