3/47/06

Numer uchwały: 
3/47/06
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 219,50 m2 położonych w Przemyślu przy ul. Matejki 1 będących własnością Województwa Podkarpackiego.
Numer posiedzenia: 
3
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2006.12.27 09:33:51
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 12/12/2006