3/48/06

Numer uchwały: 
3/48/06
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego.
Numer posiedzenia: 
3
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2006.12.27 09:34:22
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 12/12/2006