4/51/06

Numer uchwały: 
4/51/06
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2006 roku pożyczki z budżetu państwa.
Numer posiedzenia: 
4
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:37:19
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 12/19/2006