4/52/06

Numer uchwały: 
4/52/06
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006r.
Numer posiedzenia: 
4
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:37:46
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 12/19/2006