4/53/06

Numer uchwały: 
4/53/06
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Numer posiedzenia: 
4
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:38:25
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 12/19/2006