4/56/06

Numer uchwały: 
4/56/06
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony działki nr 2968/16 o pow. 0,0036 ha położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej będącej własnością Województwa Podkarpackiego.
Numer posiedzenia: 
4
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:40:47
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 12/19/2006