4/57/06

Numer uchwały: 
4/57/06
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Numer posiedzenia: 
4
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:41:22
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 12/19/2006